GlobeXlink tar över Swedetransterminalens verksamhet!